Dagligstuefortællinger hos Kaja

Tirsdag d. 17. maj 2016 kl. 19

maelkeboette_1Marie Louise Kjær

Kirsten Madsen Kaja Vildersbøll

Fortæller forårets historier

En beretning fra Vestindien

En Indianerlegende

Egne Historier

Entre, kaffe og kage 50 kr.

Hvem vil fortælle efter kaffen?

Kaja – Ølstedgårdsvej 1, Ølsted , 5672 Broby – tlf 62692012 / 22161433