Generalforsamling 4. april

Kære Medlemmer

Vi ( Forretningsudvalget) indkalder hermed til den årlige generalforsamling i Odense Fortællekreds i henhold til foreningens vedtægter – se dem på hjemmesiden

Generalforsamlingen holdes den 4. april kl. 19 – 21 i Nefos´ lokaler, Ejlskovsgade 13 , 1. sal tv.

Dagsorden efter vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af sekretær/referent for generalforsamlingen.
3. Årsberetningen.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/ kasserer.
5. Fremtidig virksomhed.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af forretningsudvalg.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Angående punkt 3: Årsberetningen aflægges i lighed med sidste år med indlæg fra alle jer, som har stået for fortælleaktiviteter i Odense og på Fyn i 2017, både de som foregik i foreningen, i grupperne og som du selv stod for. Vi opfordre dig til at sende det til lyt@odensefortaellekreds.dk før generalforsamlingen, så vi får det hele med i referatet.
Angående Punkt 5: Fremtidig virksomhed er som tidligere år, det som de aktive medlemmer sætter i gang af ideer og aktiviteter. Også her er det en stor fordel, når du indsender forslag på forhånd til Lyt@odensefortaellekreds.dk .
Angående punkt 6: Indkomne forslag til ændringer af vedtægter og ændringer af foreningens måde at fungere på, skal efter vedtægterne indsendes skriftligt til forretningsudvalget senest 14 dage før generalforsamlingen.
Angående punkt 7: Valg af forretningsudvalg. På valg efter vedtægterne er Elene Fleischer (modtager genvalg?) og Else Marie Kristensen (modtager genvalg?)

Vi håber og tror, at mange medlemmer vil bidrage til generalforsamlingen.
Foreningen er og bliver det, som de aktive medlemmer sætter i gang og gennemfører, og ingen er forpligtet ud over de konkrete opgaver vedkommende selv har påtaget sig.
Forretningsudvalget mener, at 2017 har været et rigtig godt og meget aktivt år for den mundtlige historiefortælling på Fyn til glæde for fortælleinteresserede mennesker langt uden for foreningens aktive rækker. En varm tak til alle som bidrog til aktiviteterne i 2017 med gode historier, planlægning, reklamer, afvikling og flotte kager. Vi husker i den sammenhæng særligt Fortællingens dag 2017 og Arrangementerne omkring foreningens 20 års jubilæum i november 2017.
Vi tror og håber, at denne positive udvikling vil fortsætte i 2018, og vi håber, at du og andre fortælleinteresserede i din omgangskreds vil bidrage med konkrete initiativer i 2018. I den forbindelse er det vigtigt, at vi får flere betalende medlemmer i foreningen.
Forretningsudvalget forpligter sig til, at holde styr på foreningens organisation og økonomi, samt til at repræsentere foreningen i offentligheden og medierne. Vi styrer og udvikler samtidig foreningens hjemmeside, www.odensefortaellekreds.dk og foreningens gruppe på Facebook. som for tiden har 319 medlemmer.

Vi forventer at se mange af jer til et aktivt samvær på generalforsamlingen, og der plejer at blive plads til en historie eller to oveni (så tænk på om du har en historie i ærmet, også den dag.

Med venlig hilsen

Jens Peter Madsen (formand), Elene Fleischer (kasserer) & Else Marie Kristensen (sekretær)