Generalforsamling

Sæt kryds i kalenderen torsdag den 23. marts, hvor der afholdes generalforsamling i Odense Fortællekreds. Dagsorden for og oplysning om hvor generalforsamlingen afholdes, kommer senere.