Lærer info

Vil du gerne anvende mere mundtlig fortælling i din undervisning?

Odense fortællekreds hjælper dig på vej

Odense Fortællekreds tilbyder mundtligJensPeter_paa_Hoejmark_Skole fortælling lige ud af hovedet og uden bog fremført af dygtige
amatører og professionelle kunstnere. Se mere på www.odensefortaellekreds.dk . Her finder du også links til erfarne foredragsholdere og undervisere, som er eksperter i at bruge fortælling i undervisning og i samvær med børn i skole, institution eller hjem.

Mundtlig fortælling er et brugbart medie i alle fag og i den understøttende undervisning, som bidrager til elevernes sproglige udvikling. Det gælder i fagene dansk, historie, samfundsfag, kristendom og andre fag, hvor den mundtlige fortælling kan udvikle elevens færdigheder i at lytte fokuseret og i at kunne anvende mundtlig fortælling, som udtryksform i samtale. 

God fortællekunst er et brugbart indslag i den understøttende undervisning, hvor den kan bidrage til en mere varieret skoledag og medvirke til at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Mundtlig fortælling er også en god mulighed for at inddrage dygtige fortællere fra forældre og bedsteforældre generationen i ”åben skole”.

Vi bidrager gerne med uforpligtende ideer og forslag til skoleledere, lærere og pædagoger, som overvejer muligheden af at udnytte vore tilbud. Vi kan kontaktes gennem de enkelte fortællere eller direkte til Odense Fortællekreds mail: lyt@odensefortaellekreds.dk ; Tlf.: 65973446 / 50469247 (formand, Jens Peter Madsen) .

 

Find en dygtig og erfaren fortæller her:

Odense Fortællekreds er et åbent netværk for aktive fortællere som tilbyder sig i Odense og på Fyn. En del af dem kan du finde på denne liste :  www.densefortaellekreds.dk/index.php/fortaellere 

 

Undervisning - og kurser i fortælling:

Fortælleren, Jens Peter Madsen, www.jenspetermadsen.dk
Måle Fortælleteater, fortælleren Anette Jahn, www.maalefortaelleteater.dk
Fortælleren, Kari Brinch, www.storytale.dk
Fortælleren, Maria Junghans, www.junghans.dk
Fortælleskolen i Børnekulturhuset Fyrtøjet, www.museum.odense.dk/museer/fyrtoejet/fortaelleskolen
Fortæller og skuespiller Pia Plesner www.piaplesner.dk
Fortæller Else Marie Kristensen www.elsemarieeventyr.dk 

 

Afprøvede forløb med mundtlig fortælling

Her i boksen formidles erfaringer fra afprøvede forløb med mundtlig fortælling i skolens forskellige fag, trin og klasser. Send os et forløb, som du har gennemført og som du vil anbefale til andre. Du har plads til 1 overskrift, med emne, klassetrin, fag og dit navn + mailadresse samt maksimalt 5 tekstlinjer om forløbet.

 

Barndom og ungdom i 1960erne

Tværfaglig tema/emneuge, historie, dansk, musik på mellemtrin og overbygning
www.1960erhistorier.dk, 139 videofortællinger samt med ideer og links til andre kilder. Gratis

En som selv var barn eller ung i 1960erne kommer ud på jeres skole og fortæller historier om sine egne erindringer for klasse, en årgang eller en hel afdeling. Børnene hører flere historier på siden www.1960erhistorier.dk og undersøger andre kilder. Børnene finder selv øjenvidner til 1960erne blandt bedsteforældre og andre som var børn eller unge i 1960erne. Medvirkende fortællere fra Odense Fortællekreds, Kirsten Madsen, Kaja Vildersbøll, Ole Lambertsen, Carl Erik Lundgaard og Jens Peter Madsen (projektansvarlig).

En dreng med en livlig fantasi

Fortællende dialog i daginstitution og indskoling
En dreng med en livlig fantasi historier i lyd, video og illustration

Børnene hører eller ser for eks. historien ”Min hund Hansa” sammen med læreren eller en anden voksen. Den voksne fortæller om sin egen barndoms hund.

Børnene spørger og fortæller om hunde de kender. Samtalen mellem børn og voksne kan handle om det med at have et kæledyr som ven og fortrolige. Fortælleren, Jens Peter Madsen, som har forfattet og indspillet historierne, kan engageres til at demonstrerer materialets ide og metode til forældre- og personale arrangementer.

SANSELIGE FORTÆLLEOPLEVELSER

0.+1.+2. kl, 2 lektioner, 1 klasse ad gangen
Pia Plesner, skuespiller og fortæller, piaplesner@mail.dk

Et eventyr fortælles med pia 11intensitet.
Figurer og stemninger ”mærkes” på egen krop.
Det fortalte ”huskes”.
Eventyret sanses og fornemmes med hele kroppen
via en ”oplevelsesbane”.
Forløbet kan varieres på utallige måder.
Velegnet til INTEGRERET BEVÆGELSE......

 

Fabler

for 4. klasse - 4 lektioner - Dansk -mine-fortaellinger-billede1 kopiFortæller : Jens Peter Madsen, post@jenspetermadsen.dk

Klassen havde valgt en fabel f.eks "Ræven og storken som spiste sammen" - Med udgangspunkt i mine egne historier og fablens grundhistorie, var målet at give børnene en oplevelse af, hvad mundtlig fortælling er i forhold til, at vælge synsvinkel, orientering samt struktur "begyndelse, midte, slutning" - Fablens flertydige referencer og moraler gav gode muligheder for at gentage historien så mange gange, at alle børn fik prøvet at fortælle i grupper og for hele klassen. Fablen var et godt udgangspunkt for samtale med klassen om personlige værdier og moral.