Det stadigt tilbagevendende spørgsmål er, om fortællerne skal tage penge for deres optræden.

Mange mener, at enhver da bare kan stille sig op og fortælle en historie. Hvorfor skal man have penge for det?

Måske kan man gå med til, at professionel fortæller skal have et honorar, men en amatør? Mange har svært ved at forestille sig, at der ligger adskillige timers forberedelse bag.

Det ser så legende let ud. Men det kræver tid og overvejelser. Først skal fortælleren finde og vælge den rigtige historie. Det kan kræve megen reseach. Måske skal den valgte historie bearbejdes – for – ja, det er fortællerens privilegium at skulle tænke sit publikum ind i fortællingen og at tilføje, understrege og udelade detaljer. Endelig kommer det store arbejde: At lære historien udenad.

Kredsens bestyrelse har kæmpet med problemet gennem alle årene. Fortællekredsens referater løfter en lille flig af de mange diskussioner, som bestyrelsen har været igennem, som f.eks. referat fra bestyrelsesmødet i marts 2001. Odenses Cityforening indbød Fortællekredsen til at optræde ved Blomsterfestivalen – uden honorar:

”Efter en fygende diskussion omkring spørgsmålet ”betaling eller ej for fortællerne” – ikke mindst siden musikerne vil få en løn, modnedes løsningen. Udgifterne skal dækkes (mindst 8000 kr.). Fortællerne må så sende bøssen rundt blandt publikum.”

  1. I de seneste år har spørgsmålet "Penge eller Ej" fundet sit rolige leje, hvor flere fortællere er blevet professionelle og hvor der har udviklet sig et naturligt publikum for mundtlig fortælling, som gerne betaler det som professionel kunst koster.
    Samtidig står mange dygtige historiefortællere gerne til rådighed som frivillige for foreninger, væresteder og institutioner, hvor der ikke er penge til at udbetale honorar for oplevelse og underholdning til deltagende borgere. Jens Peter Madsen og andre som gerne bidrager til dette frivillige arbejde i Odense har startet siden https://fortaellergaven.dk

Comments are closed.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Her kan du uploade fotos, men kun ét ad gangen.
Husk at anføre navn, email og beskrivelse
0 of 900
Træk og slip filer her – eller